Metody prowadzenia badań ewaluacyjnych

Autor: dobraksiazka Data: 30 Lis 2012 Kategoria: Biznes oraz Finanse |

ewaluacje Jeśli chodzi o metody prowadzenia wszelkiego rodzaju badań ewaluacyjnych, to przede wszystkim należy tutaj wymienić metody takie jak: analiza Desk Research, bezpośrednie Standaryzowane Wywiady Kwestionariuszowe (PAPI) – zarówno bezpośrednie jak i audytoryjne, badania Telefoniczne CATI, ankiety online metodą CAWI , indywidualne Wywiady Pogłębione IDI, zogniskowane Wywiady Grupowe FGI, a wreszczcie studium Przypadku – Case Study. Wszystkie z wyżej wymienionych metod, to najczęściej stosowane metody badań ewaluacyjnych, z jakimi przyjdzie nam się spotkać w trakcie prowadzenia tego typu badań.
Generalnie rzecz ujmując, możemy tutaj nawet powiedzieć, iż przytoczone powyżej metody badań ewaluacyjnych, zapewniają nam efektywność w każdym przypadku. Badania prowadzone za pomocą profesjonalnie określonych metod, zapewnia osiągnięcie odpowiednich wyników, co przecież w przypadku badań ewaluacyjnych, jest kwestią wręcz nadrzędną. Musimy tutaj także pamiętać, iż w sytuacji, kiedy realizujemy jakiekolwiek duże inwestycje, współfinansowane z unijnego Funduszu Strukturalnego, przeprowadzanie ewaluacji jest koniecznością. Oczywiście, aby ewaluacja miała jakikolwiek sens, powinna być przeprowadzona przez niezależny podmiot gospodarczy, który podchodząc do badania całkowicie obiektywnie zagwarantuje prawdziwość jego wyników. Chodzi o to, iż w przypadku, kiedy badanie ewaluacyjne, będzie przeprowadzać osoba nieobiektywna, zawsze będzie ona mogła zataić istotne dla wyniku dane, aby sprzecznie z prawdą udowodnić, iż dane działanie jest skuteczne, zaś pozyskane z kasy unijnej środki finansowe, przysłużyły się do poprawy sytuacji ekonomicznej, w danym regionie, na terenie którego przeprowadzona była inwestycja. Jednym słowem ewaluacje powinny być wykonywane przez zewnętrzne firmy, bowiem tylko w takim przypadku możliwe jest osiągnięcie prawdziwych wyników i odpowiedzi, na pytania ewaluacyjne.

Tagi:, , ,

Komentowanie wyłączone.

Copyright © 2019 Publikacje Internetowe